Technical Artist Freelancer

EZ Games
EZ Games
( Engineering & Technical (Non-Software) )
asiaremotejobs.com  Remote (Asia | APAC Time Zone Permitted)

Job Type : Full-Time
Experience : 3 to 5 years
Education : Bachelor Degree

Job Detail

Hiện tại #EZGames đang trong quá trình chuẩn bị cho dự án về 3D Sandbox Open World nên đang cần hợp tác với 1 bạn Senior Concept Art hoặc có khả năng làm Art Director cho một dự án :

  • Genre: 3D Sandbox open world
  • Artstyle: Cyberpunk & futuristic (reference look n feel https://www.youtube.com/watch?v=td7vb1HXD8I | Day https://youtu.be/ug9CkkIfiMc)
  • Platform: Mobile
  • Type: Contract or Permanent
  • Est. release period: June 2022

(Nội dung chi tiết cũng như các benefits bên cạnh cho vị trí Freelancer này sẽ được trao đổi trực tiếp để đảm bảo tính bảo mật cho dự án cũng như đối tác)

9 total views, 1 today
Apply this position
LinkedIn-VN - 2 weeks ago