.NET Developer

Rikai Technology
Rikai Technology
( IT / Development )
asiaremotejobs.com  Remote (Asia | APAC Time Zone Permitted)

Job Type : Full-Time
Experience : 3 to 5 years
Education : Bachelor Degree

Job Detail

Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, .Net

Làm việc nhóm hiệu quả với Git.

Có khả năng sử dụng, xây dựng các thư viện, NuGet.

Có kiến thức về HTML, CSS, jQuery, AJAX, Bootstrap.

Nắm rõ kiến thức về OOP.

Kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu(SQL server, MySQL, MongoDB…).

3 total views, 1 today
Apply this position
LinkedIn-VN - 1 week ago