ETL Developer

Raffles Data & Analytics
Raffles Data & Analytics
( IT / Development )
asiaremotejobs.com  Remote (Asia | APAC Time Zone Permitted)

Job Type : Full-Time
Experience : 3 to 5 years
Education : Bachelor Degree

Job Detail

Raffles VN, công ty đi đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích kinh doanh, quản lý rủi ro ngành Ngân hàng và dịch vụ tài chính, cần tìm kiếm các ứng viên tại Hà Nội cho vị trí ETL developers.

Yêu cầu: Sử dụng thành thạo SQL, các ETL tool và BI.

Công việc chính: Phát triển ETL và báo cáo.

Việc nhiều lương không thấp: 500 USD – 2000 USD. CV vui lòng gửi về

#data #sql #ETL

66 total views, 1 today
Apply this position
LinkedIn-VN - 1 year ago